PEOA LOGO


All Aboul Illegal Recruitment


Identify an illegal recruiter

Ang illegal recruiter ay:

 • Agad naniningil ng placement fee o anumang kaukulang bayad nang walang resibo
 • Nangangako ng madaliang pag-alis patungo sa ibang bansa
 • Nagre-require agad ng medical examination o training kahit wala pang malinaw na employer o kontrata
 • Nakikipag-transaksiyon sa mga aplikante sa mga pampublikong lugar tulad ng restaurant, mall, atbpa. at hindi sa opisina ng lisensyadong ahensiya
 • Bahay-bahay kung mag-recruit ng mga aplikante
 • Hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa ina-aplayang trabaho
 • Nagsasabi na may kausap na direct employer at ang mga aplikante ay di na kailangang dumaan sa POEA
 • Nangangako ng mabilis na pag-alis ng aplikante gamit ang tourist o visit visa
 • Walang maipakitang employment contract o working visa
 • Nagpapakilala na empleyado ng isang lisensyadong recruitment agency ngunit walang maipakitang ID
 • Nagpapakilala na konektado sa isang travel agency o training center
 • Nanghihikayat sa mga aplikante na mangalap ng iba pang aplikante upang mapabilis ang pagpapaalis
 • Walang maibigay na sapat at tamang impormasyon tungkol sa sarili tulad ng buong pangalan o address
 • Nangangako na ang mga dokumento ay ipapasok sa POEA para mai-process (lalo na sa kaso ng EPS-Korea)

STATUS OF RECRUITMENT AGENCIESAbout POEA

History/Mandate
Mission, Vision & Quality Statement
Programs and Services
Organizational Structure

Contact Us

Hotlines: 722-11-44, 722-11-55
Email: connect@poea.gov.ph

Stay Connected


Copyright 2016 © Philippine Overseas Employment Administration. All Rights Reserved